top of page
Etsi
  • Writer's picturesonjasisu

Seksityöstä uutisoiminen ja journalistiset periaatteet

Seksityö on erityisen herkkä ja monimutkainen aihe uutisoitavaksi. Aiheesta kirjoittaminen vaatii huolellisuutta, eettisyyttä ja journalistisen ammattietiikan periaatteiden noudattamista. Uutisoinnin seksityöstä pitää olla luotettavaa, tasapuolista ja vastuullista. Artikkelin tarkoitus on kirjoittaa itse työtätekevänä ihmisenä, siitä miten journalististen periaatteiden tulisi vaikuttaa seksityöstä uutisointiin.


Totuudenmukaisuus ja tarkkuus

Journalismin periaatteisiin kuuluu totuudenmukaisuus, joka tarkoittaa sitä, että uutisten pitää perustua tosiasioihin ja olla mahdollisimman tarkkoja. Seksityöhön liittyvässä uutisoinnissa on tärkeää välttää virheellisen tiedon levittämistä, sillä se lisää ennen kaikkea alaan liittyvää stigmaa ja vahingoittaa sitä omasta vapaasta tahdostaan tekevien työskentelyä. Jos asiakkaille jää työstä vääränlainen kuva, kuten esimerkiksi että se olisi aina laitonta, aina kyseenalaista, aina rikollisuuteen liittyvää, ei seksinostosta kiinnostuneet asiakkaat välttämättä uskalla ostaa seksiä.


Tiedonhankinnassa tulisi käyttää lähtökohtaisesti useita lähteitä, mieluiten heitä, jotka seksityötä tekevät omasta vapaasta tahdostaan. Toki, uutisoinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös paritus sekä ihmiskauppa, mutta näitä näkökulmia pitäisi tuoda esiin yhdessä laillisen seksityön ohella, niin että asiakas ymmärtää niiden eron. Tällöin haastateltavia voisi olla useita, joilla on oma näkökulma.


Kunnioitus ja ihmisarvo

Seksityöntekijöiden ihmisarvoa pitää suojella ja aiheesta uutisoida kunnioituksella. Usein käy niin, että artikkelista näkyy läpi journalistin oma kanta asiaan. Tämä ei ole hyvän uutisointitavan mukaista, jos kyse on neutraalista artikkelista. Mielipidekirjoituksessa yms toki oma kanta usein näkyy ja niin kuuluukin. Nekin tulee kuitenkin kirjoittaa seksityöntekijöitä kunnioittaen. Tärkein tehtävä on välttää leimaamista, syrjintää ja sensaatiohakuisuutta, niin artikkeleissa, kuin muissakin aihetta käsittelevissä teksteissä. Artikkeleissa tulisi korostaa ihmisten oikeita kokemuksia ja tarinoita, jotka voisivat auttaa lukijaa ymmärtämään työtä paremmin.


Objektiivisuus ja monipuolisuus

Journalistin perusvaatimuksiin kuuluu objektiivisuus, joka tarkoittaa erilaisten näkökulmien ja mielipiteiden tarjoamista. Kun artikkelissa kyetään tarkastelemaan asioita useammasta näkökulmasta perustellusti, uutinen on yleensä jokseenkin tasapuolinen. Stereotypiat ja yksipuolinen näkökulma usein vääristävät yleistä käsitystä aiheesta, joka on haitallista vapaasta tahdostaan työtään tekeville. Haastateltaviksi tulisikin valita useampi henkilö ja kuvattava aihe monipuolisesti.


Yksityisyyden suoja ja kriittisyys

Journalistin on kirjoittaessaan suojeltava seksityöntekijän yksityisyyttä ja oltava kriittinen hankkiessaan tietoja. Osa tiedoista, jotka journalisti saa, ei välttämättä tule oikeasti työtään tekeviltä vaan voivat olla seksityöntekijäksi tekeytyneen vastustajan tapa mielipidevaikuttaa mediaa hyväksikäyttäen. Tämän vuoksi nimettömiä lähteitä tulisi välttää, tai käyttää todella harkiten sekä selittää lukijoille, miksi lähteet ovat nimettömiä. Seksityöhön liittyvissä uutisissa ja artikkeleissa on oltava varovainen, että ei paljasta liikaa yksityiskohtia työntekijästä. Mikäli uutisen avulla työntekijän pystyy profiloimaan, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia hänen yksityiselämäänsä tai bisnekseen.


Valistunut päätöksenteko ja lukijoiden osallistaminen

Uutisten ja artikkelien tarkoitus on edistää valistunutta päätöksentekoa tarjoamalla lukijoille kaikki tarvittava tieto aiheesta. Seksityöhön liittyvissä uutisissa on tarjottava faktapohjaista tietoa, joka auttaa lukijaa tekemään omat päätöksensä ja muodostamaan oman mielipiteensä aiheesta. Lukijoita on myös hyvä kannustaa osallistumaan keskusteluun ja tuomaan näkemyksiään esiin. Kaikkien ei tietenkään tarvitse kannattaa seksityötä, eikä seksityöstä tarvitse maalata sellaista kuvaa, että se on maailman hienoin työ tai paras mahdollinen ammatti, tärkeintä on että kirjoitus on neutraali ja mahdollistaa keskustelun.

Seksityöstä uutisoidessa tuleekin siis noudattaa journalistia periaatteita, jolla varmistetaan artikkelin / uutisen eettisyys ja luotettavuus. Kun näitä periaatteita noudatetaan, edistetään avointa keskustelua ja ymmärrystä seksityöalaa kohtaan.


Mitä ajatuksia sinulle heräsi tästä blogikirjoituksesta? Minkälaisia artikkeleita tai uutisia olet kohdannut viimeaikoina seksityöhön liittyen? Jaa ajatuksesi alla tai X:ssä (twitterissä).


84 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page