top of page
Etsi
 • Writer's picturesonjasisu

Seksityö ja rajojen asettamisen tärkeys


Seksityöntekijän keskeisimpänä taitona voitaisiin pitää enemmänkin sitä, miten hän osaa asettaa rajansa ja pitää niistä kiinni, kuin itse työskentelytekniikkaa. Tämän postauksen tarkoituksena onkin nostaa valokeilaan se, miten asetetut rajat vaikuttavat hyvinvointiin ja jaksamiseen, ja miksi niiden kunnioittaminen puolin ja toisin on erityisen tärkeää.


Rajojen asettaminen seksityössä

Ennen kuin työtä alkaa oikeasti tekemään, olisi hyvä olla selvillä siitä, millaiset ovat omat henkilökohtaiset rajat. Kun ne ovat selvillä, on helppo asettaa rajat myös työlleen. Olisi hyvä, jos työrajat ovat hieman tiukemmat kuin henkilökohtaiset rajat, mutta tämä toki riippuu tekijästä ja voi mukautua tilanteiden mukaan. Rajojen määrittelyllä pyritään siihen, että seksityöntekijä ja asiakas tietävät, millaiset asiat ovat palvelun aikana hyväksyttäviä, turvallisia ja mukavia molemmille osapuolille. Rajat voivat olla fyysisiä, emotionaalisia tai henkisiä.

 1. Fyysiset rajat: Määritellään, millaiset fyysiset kontaktit ovat hyväksyttäviä ja millaiset eivät. Nämä ovat yleensä selkeitä rajauksia, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Itselläni on esimerkkejä tällaisista fyysisistä rajoista, kuten että en harrasta lainkaan anaaliseksiä, ettei saa laueta kasvoilleni ja kaikessa yhdynnässä sekä suuseksissä käytetään kondomia.

 2. Henkilökohtaiset rajat: Henkilökohtaisilla rajoilla tarkoitetaan usein sitä, mitä tietoja ja kokemuksia seksityöntekijä on valmis jakamaan asiakkaidensa kanssa. Meillä on oikeus olla kertomatta yksityiselämästämme kovin tarkasti, ja sen suojeleminen on jo turvallisuudenkin kannalta järkevää. Siksi olisikin hyvä miettiä, mitkä ovat asioita, joita asiakkaille voidaan tai halutaan kertoa. Esimerkkinä minulla tässä on se, että tiedän, mitä kerron omasta työstäni ja elämäntilanteestani sekä mitä vastaan, jos asiakas kiinnostuu tietyistä objekteista kotonani.

 3. Emotionaaliset rajat: Nämä rajat voivat liittyä useampaan erityyppiseen tilanteeseen, joissa tunteet tulevat voimakkaasti esille. Emotionaalisten rajojen alle voi kuulua esimerkiksi se, saako seksityöntekijää "haukkua" palvelun aikana tai mitä tehdään, jos jompi kumpi osapuoli ihastuu? Mitä tehdään, jos kesken palvelun tulee huono olla ja ei halua jatkaa? Tilanteita on useita, ja niiden miettiminen etukäteen auttaa hahmottamaan sitä, millaisten tunteiden kanssa työtä tai palvelua pystyy jatkamaan ja millaisten ei. Rajat voidaan asettaa esimerkiksi juuri aitoon ihastukseen, tai siihen, ettei seksityöntekijä halua, että häntä kutsutaan lutkaksi.

Jaksaminen ja rajojen noudattaminen

Rajojen noudattaminen on tärkeää seksityöntekijän jaksamisen kannalta:

 1. Fyysinen hyvinvointi: Rajat suojelevat seksityöntekijää fyysisiltä riskeiltä ja vaaroilta

 2. Emotionaalinen hyvinvointi: Rajojen asettaminen auttaa säilyttämään emotionaalisen hyvinvoinnin, mielentasapainon ja välttämään emotionaalista uupumusta

 3. Turvallisuus: Rajat lisäävät turvallisuutta ja vähentää riskiä asiakkaiden väärinkäytöksestä.

Rajojen asettamisen haasteet

Välillä on varmasti tilanteita, jotka hankaloittavat rajojen asettamista ja saavat kyseenalaistamaan niiden asettamisen ja niistä kiinni pitämisen tärkeyttä.

 1. Talouden tasapaino: Talouden tasapaino: Jos talous ei ole tasapainossa, siitä johtuva paine voi vaikuttaa siihen, kuinka herkästi seksityöntekijä on valmis rikkomaan omat rajansa. Tällaiseen ei tulisi kuitenkaan koskaan sortua, vaikka pelkäisikin menettävänsä asiakkaita. Oikeasti, asia täytyisi ajatella niin, etteivät he olleet tulossa asiakkaiksi alunperinkään, kun eivät olleet valmiita noudattamaan rajoja.

 2. Stigma ja leimaaminen: Stigma ja yhteiskunta voivat vaikuttaa siihen, millainen käsitys seksityöntekijällä on oman alansa edustajista. Se voi hankaloittaa omien rajojen kunnioittamista, jos omakin mielikuva omasta ammatistaan on vääränlainen. Kaikkien ei esimerkiksi tarvitse nauttia anaaliseksistä tai osata ottaa syväkurkkua, vaan työn pitäisi olla sellaista, että sitä voi tehdä ilman pelkoa ja ahdistusta. Jos seksityöntekijä kokee olevansa huonompi kuin muut, hän saattaa venyttää omia rajojaan, kuten esimerkiksi luopuu kondomin käytöstä suihinoton yhteydessä tai tarjoaa muuta palvelua, johon ei oikeasti olisikaan valmis.

Tuen tarve

Seksityöntekijöillä on oikeus saada tukea rajojen asettamiseen ja niiden noudattamiseen. Tukea voi hankkia monin eri keinoin:

 1. Ammattituki: Ammattilaiset, kuten seksityöhön erikoistuneet terapeutit, voisivat olla avuksi, jos seksityöntekijä kokee vahvaa epävarmuutta omista rajoistaan tai hänellä on vaikeuksia pitää niistä kiinni.

 2. Vertaistuki: Vertaistuesta voi olla korvaamatonta apua seksityöntekijälle, sillä muut ovat suurella todennäköisyydellä törmänneet samoihin ongelmiin. Tässäkin toki on hyvä muistaa, ettei vertaistuki välttämättä tunnu kaikista hyvältä. Seksityöntekijällä on myös oikeus olla verkostoitumatta.

 3. Yhteisön tuki: Yhteisöt ja erilaiset järjestöt voivat myös tarjota resursseja ja koulutusta rajojen hallintaan. Pro-tukipistettä on sekä pidetty hyvänä että myös kritisoitu. Itselläni ei ole ko. palvelusta kokemusta. Jos englannin kieli taittuu, niin apua voi esimerkiksi saada verkkoyhteisöistä maailmanlaajuisestikin!

Rajojen asettaminen ja niiden noudattaminen ovat olennainen osa seksityötä, sekä fyysisen että emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta. Seksityöntekijöillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja mukavaksi työssään. Jokainen seksityöntekijä ansaitsee tukea ja kunnioitusta omanarvontuntonsa ja hyvinvointinsa ylläpitämiseksi.


Tärkeää on myös asiakkaan muistaa, että heilläkin on hyvä olla rajat. Tämä on kirjoitettu seksityöntekijän näkökulmasta, mutta keinot ovat hyvin sovellettavissa myös asiakkaaseen! Mikäli rajojen asettaminen asiakkaan näkökulmasta kiinnostaa tarkemmin, kerro minulle, niin voin kirjoittaa tekstin myös siitä näkökulmasta! Tekstissä voitaisiin pureutua mm. tarkemmin varsinkin siihen, mitä asiakkaan kannattaa kertoa itsestään ja mikä on epäolennaista!


Mukavaa alkavaa viikkoa kaikille! <3
59 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page