top of page
Etsi
  • Writer's picturesonjasisu

Stigma ja seksityö

Päivitetty: 23. lokak. 2023


Stigma koskettaa erityisesti seksityöntekijöitä ja vaikuttaa laajasti hyvinvointiimme. Haluan tässä postauksessa kirjoittaa seksityöstä ja stigmasta sekä siitä, kuinka voimme parantaa omaa asemaamme ja vähentää stigmaa.


Stigma käsitteenä ja sen vaikutukset

Stigmasta puhuttaessa tarkoitetaan negatiivista asennetta tai leimaamista, joka kohdistuu tiettyyn ryhmään tai ammattiin. Se perustuu usein virheellisiin käsityksiin ja stereotypioihin. Stigma johtaa usein syrjintään ja epäoikeudenmukaisuuteen. Siksi seksityöntekijöihin kohdistuva stigma saa aikaan syrjintää, väkivallan uhkia ja perusoikeuksien loukkauksia. Vaikka voisi olla vaikea kuvitella, stigma vaikuttaa myös siihen, miten herkästi terveydenhuollon- ja sosiaalipalveluihin uskalletaan hakeutua.


Syrjintä ja väkivalta:

Seksityöntekijöinä altistumme syrjinnälle ja väkivallalle, koska kohtaamme työssä ennakkoluuloja. Asiakkaan näkemys voi olla voimakkaan negatiivinen, ja hän saattaa haluta purkaa pahanolonsa meihin. Jotkut meistä saattavat eristäytyä yhteiskunnasta kokonaan ja jättäytyä terveyspalveluiden ulkopuolelle, sillä eivät enää uskalla, jaksa tai pysty hakea apua. Oman arvon tunne voi horjua ja johtaa siihen, ettei seksityöntekijä enää jaksa tai pysty puolustamaan itseään, mikä tekee hänestä entistä herkemmän hyväksikäytölle.


Perusoikeuksien loukkaaminen:

Tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että perusoikeuksiamme loukataan. Stigman vuoksi meidän perusoikeuksistamme tinkiminen tuntuu olevan jopa suotavaa. Meidän oikeutemme turvallisuuteen, terveydenhuoltoon ja oikeudenmukaiseen kohteluun voi jäädä kokonaan toteutumatta, ja se loukkaa meidän ihmisarvoamme.


Esteet palveluiden saamiselle:

On puhuttu paljon siitä, että seksityöntekijöinä emme saisi asianmukaista terveydenhuoltoa tai sosiaalipalveluita. Pelko leimaantumisesta ja syrjinnästä voivat estää hakeutumista tarpeelliseen hoitoon tai tukeen. Tämä johtaa tilanteen pahenemiseen ja sosiaalisen kyvyn heikkenemiseen. Tiedän tapauksia, joissa lääkäri on kieltäytynyt hoitamasta seksityöntekijän ongelmaa, vaikka itse en ole tähän ilmiöön törmännyt.


Yhteiskunnalliset seuraukset:

Kun seksityöstä puhutaan ja joku päättää aloittaa uran omalla nimellään ja kuvallaan, hän kuulee usein, kuinka häntä ei tulla enää koskaan palkkaamaan 'oikeisiin' töihin. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten stigma on koko yhteiskunnan ongelma. Seksityöntekijöitä ei haluta palkata, heistä ei haluta puhua, heidän olemassaolonsa tahdotaan poistaa. Tällaisella asenteella on laajoja yhteiskunnallisia seurauksia.


Seksityö ja sukupuoliroolit

Sukupuoleen liittyviä odotuksia ja stereotypioita kohdataan myös seksityössä, ja ne vaikuttavat niin seksityöntekijöihin kuin asiakkaisiimme. Stereotypisesti naisoletetut seksityöntekijät leimataan ja tulkitaan eri tavoin kuin miesoletetut. Sukupuolierottelu ei ole vain epäreilua, vaan se vahvistaa myös stigman vaikutusta. Seksityön stigma ei juurikaan tunne sukupuolirajoja, vaan kaikki sukupuolen edustajat kokevat alalla stigmaa. Asiakkaissa on varmasti niitä, jotka haluaisivat kokea uusia kokemuksia ja jopa rikkoa seksuaalisuutensa rajoja, mutta yhteiskunnan asettamat sukupuoleen liittyvät odotukset ja häpeän tunne voivat estää heitä kokeilemasta.


Miten voimme vähentää Stigmaa?

Stigman vähentäminen vaatii yhteiskunnallista keskustelua ja asenteiden muutosta. Omien kokemusten jakaminen ja tiedon levittäminen voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään seksityön tärkeyden. Oikeuksiemme puolustaminen ja syrjinnän vastustaminen ovat välttämätön osa taistelua stigman vastaan. Keskusteluissa avoin, rakentava ja empaattinen lähestymistapa usein kantavat pitkälle.


Stigma on vakava ongelma, joka vaikuttaa meidän elämäämme ja hyvinvointiimme. Kuitenkin voimme itse vaikuttaa sen vähentämiseen ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Tavoitteena on yhteiskunta, joka kunnioittaa kaikkien yksilöiden arvoa ja oikeuksia riippumatta heidän ammatistaan tai elämäntilanteestaan.

63 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

留言


bottom of page